Účtovníctvo D&D s.r.o, Poprad

Účtovníctvo D&D s.r.o. Poprad

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.

Účtovníctvo Poprad

Ponúkame vám komplexné ekonomické služby:

 

  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Mzdy a personalistika
  • Daňové priznanie
  • Daňové poradenstvo
  • Ekonomické poradenstvo
Správne vedené účtovníctvo
- je potrebné: - mať podrobný prehľad o výsledkoch spoločnosti
- pri rozhodovaní o činnostiach, ktorých výsledkom má byť vyšší zisk, alebo nižšie náklady, lepšie
  finančné toky
- vypracovanie podkladov pre banky
- je povinnosť - pre výpočet dane z príjmov
- pre výpočet dane z pridanej hodnoty
- pre vypracovanie účtovnej závierky
- pre štatistiku
- pre NBS
- je výhoda - ak to robí niekto kto tomu rozumie,
- má v tom skúsenosti
- robí to s profesionálnym prístupom.

To všetko získate u nás. Sme progresívna spoločnosť, poskytujúca najmä účtovné, personálne a mzdové služby dodávateľským spôsobom na profesionálnej úrovni. Naše služby poskytujeme pre malých a stredných podnikateľov a obchodné spoločnosti aj s povinnosťou auditu.


Garancie:
- sme spoločnosť s 18 ročnou praxou, šesť členný kolektív,
- zamestnanci našej spoločnosti majú vysokoškolské ekonomické vzdelanie,
- pravidelne sa vzdelávajú, sú členkami komory certifikovaných účtovníkov
- v roku 2005 splnili podmienky Projektu certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike a priznala sa im kvalifikácia
  2. stupeň – bilančný účtovník.
- spolupráca je ošetrená zmluvou v zmysle obchodného zákonníka,
- spoločnosť je poistená voči škodám spôsobeným chybným zaúčtovaním až do výšky 16 600,- €.

 

Ponúkame:
- služby v oblasti spracovania účtovníctva a všetkého čo s tým súvisí
- individuálny prístup
- konzultácie a poradu pri Vašich rozhodnutiach napr. pri financovaní svojich aktivít prostredníctvom úveru, riešení personálnych
  otázok...
- príprava reportov v štruktúre zadanej klientom,
- odbremenenie od starostí a nákladov spojených s manažovaním interného účtovníctva a možnosť plne sa koncentrovať
  na ziskotvorné aktivity
- zníženie nákladov spojených s existenciou a manažovaním interného účtovného oddelenia
- vysoko efektívnu a účinnú kontrolu


Referencie:
- TOL s.r.o.
Spoločnosť D & D, s.r.o. Poprad nám počas svojej 18 ročnej existencie poskytuje profesionálne služby s vysokou kvalitou, k našej spokojnosti. Hlavnou prioritou spoločnosti je poskytovanie komplexných a úplných služieb v oblasti účtovníctva podľa našich požiadaviek.
- RPIC

 

Cenová politika
Ceny v D&D, s.r.o. určujeme dohodou. Výška ceny závisí od rozsahu a náročnosti spracovania účtovníctva. Podstatným je aj obdobie spracovania – inak sa pristupuje k výške ceny pri priebežnom spracovávaní účtovníctva a inak pri jednorazovom spracovaní celoročného účtovníctva. Výšku ceny ovplyvňuje počet dokladov, evidencia drobného hmotného a dlhodobého hmotného majetku , obchodovanie so zahraničnými partnermi, či je firma platiteľom DPH , počet vyhotovovaných priznaní k DPH, počet zamestnancov.

 

Iné služby v oblasti účtovnej a daňovej agendy, ekonomické poradenstvo

• vypracovanie interných smerníc a príkazov
• revízia účtovníctva - máte pochybnosti o správnosti minulého účtovníctva? Zaplatili ste správne odvody do poisťovní a správne zaplatili daň? Alebo nie ste si istí ohľadom správnosti zaúčtovania špecifických prípadov? Pozrieme sa na Vaše minulé účtovníctvo, poradíme Vám
• spätná rekonštrukcia účtovníctva
• účtovné poradenstvo
• Tvorba a poradenstvo pri podnikateľských zámeroch a finančných plánov
• Príprava podkladov pre žiadateľov o bankový úver alebo fondové zdroje
• Finančná analýza - vyhodnotí rentabilitu, obrátkovosť zásob, alebo i likviditu podniku. Ide o službu, ktorá je určená len pre podniky, ktoré vedú podvojné účtovníctvo najmenej 2 roky